• Висока квалификация на стоматолога със защитена специалност и постоянно усъвършенстване.
  • Стаж над 25 години
  • Частна практика – от началото на 1991 година

  • Многобройните сертификати за завършени престижни курсове и обучения за най-модерните методи на лечение са доказателство за постоянния стремеж към усъвършенстване на квалификацията на водещия стоматолог д-р. Йовчева и нейния персонал

 

 

Етикети